Tartu Ülikooli kursuse „Programmeerimine“ arvestuslike testide uuendamine

Nimi
Raiki Mänd
Kokkuvõte
Töö eesmärgiks on uuendada Tartu Ülikooli kursuse "Programmeerimine" 1. ja 2. kontrolltöö arvestusliku osa teste. Selle jaoks analüüsiti 2022/2023 õppeaasta sügissemestril toimunud kursuse "Programmeerimine" 1. ja 2. kontrolltöö arvestusliku osa teste ning tagasisideküsitluste vastuseid. Testide analüüsi eesmärgiks oli tuvastada puudujääke nii testiküsimustes, hindamises kui ka testiformaadis. Lisaks tuvastati õpilaste testiküsimuste vastustes esinenud vead ning prooviti leida eksimuste taga olevaid põhjuseid. Tagasisideküsitluste analüüsis keskenduti tudengite tagasisidele, mis puudutas kontrolltööde arvestusliku osa teste. Töö tulemusena valmisid juhendid mõlema kontrolltöö arvestusliku osa uuendatud testi koostamiseks, et testide koostamine oleks õppejõududele üheselt mõistetav, ning juhendite näitlikustamiseks mõlema kontrolltöö arvestusliku osa tarbeks näidistestid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts, Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF