3D-prinditava kere disain ja analüüs vabavaralisele haridusrobotile Robotont

Nimi
Eva Mõtshärg
Kokkuvõte
Haridusrobootika maailmas on palju erinevaid roboteid, kuid napib lahendusi, mis sobiksid üheaegselt nii algajale kui edasijõudnud õppurile.
Tartu Ülikoolis arendatud Robotont on loodud olema sild kooli- ja tööstusrobootika vahel. Siiski on ka Robotondiga keeruline õpetada paljusid algajatele vajalikke kontseptsioone, kuna platvormi kasutusvõimalused on piiratud ning see ei ole paindlikult muudetav. Samal ajal kogub 3D-printimine järjest populaarsust ja pakub alternatiivi traditsioonilistele tootmismeetoditele.
Käesolev magistritöö uurib ja analüüsib Robotondi 3D-printimise otstarbekust.
Töö metoodikas rakendatakse välearenduse põhimõtteid, arvutijuhitavaid mõõtmisi ja semantilist versioonihaldust.
Töös on lisaks valdkonna teoreetilisele ülevaatele kirjeldatud Robotondi 3D-prinditava kere disainiprotsessi ja põhjendatud tehtud valikuid. Empiiriliste katsete toel töötati välja 3D-printimise protsess, mis tagab Robotondi õppetöös kasutamiseks piisava vastupidavuse.
Kasutades töö raames loodud 3D-mudeleid ja optimeeritud G-koodi faile on igaühel võimalik 3D-printida endale oma Robotont ja hõlpsalt kohandada see oma vajadustele vastavaks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Veiko Vunder, Renno Raudmäe
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF