Hoiatuste ümberpaigutamise algoritmi kohandamine andmejooksudele

Nimi
Karoliine Holter
Kokkuvõte
See magistritöö käsitleb staatiliste analüsaatorite kasutajasõbralikuks muutmise väljakutset, keskendudes paralleelprogrammides andmejooksude tuvastamise tööriistale Goblint. Eesmärk on Goblinti loodud hoiatusi usaldusväärselt järeltöödelda, et hoiatused arendajatele arusaadavamaks muuta ning seeläbi tarkvara verifitseerijate praktikas kasutuselevõttu suurendada. Töös kohandatakse ning täiustatakse Muske jt. poolt välja töötatud hoiatuste ümberpaigutamise algoritmi nii, et see töötaks ka mitmelõimelistes programmides leitud võimalike andmejooksude hoiatuste peal. Töö panusteks on potentsiaalse algoritmi tuvastamine, selle täiustamine ning teostamine Goblinti tööriistas. Saadud algoritmi praktilisust hinnatakse ja analüüsitakse hoiatuse ning hoiatuse võimaliku põhjuse vahel vähenenud koodiridade arvu järgi. Lisaks hinnatakse algoritmi mõju andmejooksude hoiatuste kvaliteedile.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani, Simmo Saan
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad