Praktiliste kodutööde loomine ainele “Automaadid, keeled ja translaatorid”

Nimi
Kristen Surva
Kokkuvõte
See bakalaureusetöö kirjeldab alternatiivsete praktiliste kodutööde loomisprotsessi Tartu Ülikooli kursusele “Automaadid, keeled ja translaatorid”. Kodutööde laiem eesmärk on näidata, et kursusel käsitlevatel teemadel on ka kasutust väljaspool programmeerimiskeelte konteksti. Töö käigus loodi kaks kodutööd. Esimene kodutöö õpetab JSON parsimist kasutades Java GSON teeki. Teine kodutöö tutvustab ärireeglite mõistet ning kasutust läbi JsonLogicu ja Easy Rulesi. Mõlemad kodutööd on käesoleval semestril kasutusele võetud. Ainekorraldajate ning tudengite tagasiside põhjal täidavad loodud kodutööd oma eesmärki. Suurem osa kursusel osalenud tudengite arvates on alternatiivsete kodutööde pakkumine hea täiendus kursusele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF