Ehitussüsteemi loomine Blastronaut mängijatele

Nimi
Markus Sulg
Kokkuvõte
Baasi ehitamine on oluline osa Blastronaudi mängust. Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada välja olemasoleva ehitussüsteemi probleemid ja täiendada seda mängijate tagasiside põhjal. Loodud lahendus on kasutuses kahes Blastronaudi versiooniuuenduses ja nende põhjal viidi läbi kasutaja testimine. Testimise tulemusena leiti, et loodud lahendused on kasulikud, kuna enamikel juhtudest oli nende kasutatavuse efektiivsuse skoor üle 80%. Töö lõpus pakuti välja ettepanekud ehitussüsteemi edasi arendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF Lisad