Kursuse "Andmebaasid" kodulugemiste täiendamine õppevideotega

Nimi
Tuule Tani
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli täiendada Tartu Ülikooli kursuse "Andmebaasid" õppematerjale, luues kodulugemiste juurde SQL-i õppevideod. Töös antakse ülevaade andmebaaside päringukeelest SQL ning vaadeldakse lähemalt selle õppimist mõjutavaid tegureid ja päringute koostamisel tehtavaid vigu. Uuritakse õppevideote olulisust õppeprotsessis ja printsiipe, millest hea õppevideo koostamisel lähtuda. Kirjeldatakse kursust "Andmebaasid" ning tutvustatakse valminud õppevideoid ja nende loomise protsessi. Töö tulemusena lisandus õppematerjalidesse kümme õppevideot, millest esimesele viiele said kursusel osalejad anda ka tagasisidet. Üliõpilastelt saadud hinnangud õppevideotele oli valdavalt positiivsed, mis näitab, et videotest oli kasu.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF