Kvantarvutus finantssektoris

Nimi
Marta Napa
Kokkuvõte
Viimastel aastatel on kvantarvutus muutunud kiiresti arenevaks tehnoloogiaks, seetõttu uuritakse selle võimalikku mõju erinevatele tööstusharudele. Üks tööstusharu, mida kvantarvutus mõjutada võib, on finantssektor. Samas puudub saadaolevas kirjanduses selge ülevaade kvantarvutuse võimalikest kasutusjuhtudest finantssektoris. Seega uurib antud töö kvantarvutuse võimalikke kasutusjuhte finaktsektoris, millist mõju võivad kasutusjuhud omada finantssektori toodetele ja teenustele, milline on tehnoloogia võimalik mõju antud sektorile ning millised on hetkesed väljakutsed kasutusjuhtude rakendamisel. Püstitatud uurimisküsimustele leitakse vastused järgides kvalitatiivset küsitlusmeetodit. Poolstruktureeritud, salvestatud ning transkribeeritud intervjuud viiakse läbi finantssektori spetsialistidega. Meetod koosneb kirjanduse ülevaatest, intervjuude ettevalmistamisest, andmete kogumisest ja andmeanalüüsist (temaatiline analüüs). Töö tulemuseks on raamistik, mis võtab kokku võimalikud kvantarvutuse kasutusjuhud finantssektoris, nende mõju ning väärtuse finantsteenustele. Lõputöö eesmärk on aidata kaasa kvantarvutite potentsiaali teadvustamisele ning finantssektori teadmiste laiendamisele, kuidas antud tehnoloogia võib mõjutada finantsasutusi. Panusest võivad kasu saada finantsasutuste teadus- ja arendusosakondades töötavad spetsialistid, kes tegelevad uute tehnoloogiate uurimisega äriprobleemide lahendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF