Veebilehe loomine Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsile

Nimi
Allar Kalina
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö raames luuakse Eesti Veterinaaria Üliõpilaste Seltsile uus kodulehekülg, mille sisu on võimalik hallata läbi peata sisuhaldussüsteemi (Headless CMS). Seltsi eesmärk on edendada tudengielu ning tutvustada eriala üldhariduskoolide õpilastele. Uus koduleht pakub seltsile keskset keskkonda, kus on võimalik kajastada seltsi tegevusi. Valminud lahendus põhineb Jamstack arhitektuuril, kus veebilehed on staatiliselt genereeritud Static Site Generator (SSG) abil, staatilised failid on majutatud sisu edastamise võrkudesse (CDN) ning sisu ise on eraldatud veebilehe kasutajaliidesest. Töös kirjeldatakse kõiki arhitektuuri osi, põhjendatakse vastavalt nõuetele ja arhitektuurile tehnoloogilisi valikuid ning analüüsitakse valminud kodulehte.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF