Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimine” ülesannete automaatkontrollide uuendamine ja üleviimine keskkonda lahendus.ut.ee

Nimi
Joosep Albre
Kokkuvõte
Tartu Ülikooli kursuse “Programmeerimine” osalejate arv on kasvutrendis ning seeläbi tõstab aine õppejõudude koormust kursuse ülesannete kontrollimise näol. Ülesannete ja nende kontrollide haldamise lihtsustamiseks koostati bakalaureusetöö raames kursuse ülesannetele automaatkontrollid. Koostamise jaoks kasutati lahendus.ut.ee keskkonna uut automaatkontollide defineerimise võimalust Test Specific Language (TSL). Nende koostamise protsess on ühtlasi ka esimene laiaulatuslikum TSL abil defineeritud automaatkontrollide kasutus - see on oluline selle võimaluse funktsionaalsusest ja valmidusest ülevaate saamiseks. Lisaks antakse töös ülevaade, miks on ülesannete lahendamine oluline ning kuidas automaatkontrollid saavad toetada programmeerimise õppimise ja õpetamise protsessi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF