Automaattestide loomine kursusele Programmeerimine keeles C++

Nimi
Kerdo Kurs
Kokkuvõte
Programmeerimise populaarsuse kiire kasvamise tõttu on vajalik, et erialane haridus ei jääks oma arenguga alla. Seega on väga oluline, et õppematerjale täiendaksid ka praktilised kodutööd, mille efektiivseks haldamiseks ja hindamiseks on vajalik kasutada automaatseid teste. Esitatud lahendusele kiire ja täpse tagasiside saamine on õppijatele väga oluline efektiivse arengu ja heade tulemuste tagamiseks.
Antud bakalaureusetöö raames loodi suure muudatuse läbinud Tartu Ülikooli kursuse Programmeerimine keeles C++ kodutööde jaoks automaattestid ja tööriistad nende kirjeldamiseks ja haldamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein, Varmo Vene
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF