Automaatkontrollide arendus õppetöö tagasisidestamiseks aines Andmebaasid

Nimi
Martti Kakk
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärgiks oli luua ainele Andmebaasid LTAT.03.004 uued automaatkontrollid PostgreSQL keeles ja koguda automaatkontrollide kasutamiskogemuse kohta tagasisidet nii üliõpilastelt kui õppejõududelt. Eesmärk sai täidetud 2023. aasta kevadsemestril, kui töö autor arendas vastavad automaatkontrollid ja need võeti praktikumijuhendajate poolt kasutusele. Läbi viidud küsitlusi analüüsides selgus, et üliõpilaste arvates annaks automaatkontrolli tagasiside arusaadavust täiendada, praktikumijuhendajate arvates oli arusaadavus piisav. Tulevikus sooviksid nii üliõpilased kui praktikumijuhendajad kasutusel näha täisautomaatseid kontrolle.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Matemaatika ja informaatikaõpetaja
Juhendaja(d)
Piret Luik, Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF