Maksu- ja Tolliameti sõnumivahetuse komponendi testimine

Nimi
Kristjan Pekk
Kokkuvõte
Selle töö eesmärk on kirjeldada testimise kogu protsessi Maksu- ja Tolliameti sõnumivahetuse komponendi testimise näitel. Töös kirjeldatakse testplaani koostamist, räägitakse testjuhtumite ja testraportite ülesehitusest ning tuuakse näiteid ka testimise käigus leitud vigadest.
Töös läbiviidud testimise tulemusena anti Maksu- ja Tolliametile üle toimiv sõnumivahetuse komponent, mille tööülesandeks on sõnumite vahendamine ühisdomeeni, rahvusliku domeeni ja sisedomeeni tollirakenduste vahel.
Kuna töös kasutatud materjali seas on ka ärisaladusi ning testitud komponent ise pole ja ei hakka kunagi tavalugejale kättesaadav olema, on siin töös antud komponendist vaid lühiülevaade ning üritatud võimalikult vähe tavalugejale kättesaamatule materjalile keskenduda.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Arne Ansper
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF