Tarkade linnade päikeseenergia potentsiaali analüüsimine

Nimi
Elizaveta Nikolaeva
Kokkuvõte
Tehnoloogiast ja innovatsioonist juhitud nutikate linnade eesmärk on tõsta kodanike elukvaliteeti, seades esikohale säästva linnaarengu. Taastuvate energiaallikate, nagu päi- keseenergia, omaks võtmine on linna jätkusuutlikkuse tagamisel ülitähtis strateegia. Sel põhjusel muutub päikeseenergia tootmispotentsiaali mõistmine ja tarbimise ja tootmise tasakaalu kindlaks tegemine säästva linnaarengu eesmärkide saavutamiseks ülioluliseks. Käesoleva lõputöö eesmärk on kasutada andmepõhist lähenemist, et analüüsida hinnangulist päikeseenergia tootmist Tartu linna hoonete katustelt, kinnitada ja täpsustada varasemaid hinnanguid ning uurida meetodeid energiatarbimise prognoosimiseks hoonetes. Analüüsi ja uuringute eesmärk on anda sisukaid teadmisi Tartu päikesepotentsiaalist ning hõlbustada linna energiabilansi edaspidist hindamist. Energiatootmise hindamise muudetud lähenemisviis näitas paremat täpsust, samas kui andmete puhastamise ja vahemälu kasutamise tulemusel suurenes töötlemiskiirus 5 korda. Lisaks anti väärtuslikke soovitusi piirkonnale omaste optimaalsete katuseomaduste kohta päikesepaneelide tootlikkuse suurendamiseks. Lisaks pakutakse lõputöös välja, millised mudelid võivad sobida linnahoonete energiatarbimise prognoosimiseks ning määratletakse nõuded, milliseid andmeid tuleks tulevikus koguda, et selliseid ennustusi Tartus realiseerida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF