Scala 3 jõudlustestimine

Nimi
Brandon Rauba
Kokkuvõte
Laiatarbe programmeerimiskeeled toovad endaga kaasa palju võimalusi koodi struktureerimiseks. Uue keele või keele uue abstraktsioonivõimaluse kasutamisel võib tekitada kahtlusi, kas see teeb koodi aeglaseks. Antud bakalaureusetöös kontrollitakse, kas Scala 3 abstraktsioonivõimalused on aeglased või mitte. Töö raames kirjutatakse teste, millega saab võrrelda uusi funktsioone vanadega. Testide tulemused on kujutatud graafikutena, mille põhjal saab teha otsuse vastava võimaluse kasutamise osas. Lõpuks võetakse tulemused kokku ja leitakse vastus küsimusele, kas Scala 3 uued lahendused on kiiremad või aeglasemad.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF