Programmeerimiskeele Python õpetamise töölehed III kooliastmele

Nimi
Hannaliina Rakovitš
Kokkuvõte
Üha enam on hakatud teadvustama õpilastele informaatika õpetamise tähtsust, kuna tänapäeva ühiskonnas on digitaalne kirjaoskus muutumas aina hädavajalikumaks. Selleks, et noored saaksid teha läbimõeldud valikuid oma edasises akadeemilises- ja igapäevaelus, on oluline, et nad saaksid lisaks muudele põhikoolis õpitavatele ainetele vähemalt sissejuhatuse informaatikasse. Selle bakalaureusetöö eesmärk on luua materjalid, mille abil saaks õpetada programmeerimist programmeerimiskeeles Python III kooliastme (7.-9. klass) õpilastele. Kursus koosneb seitsmeteistkümnest 90-minutilisest tunnist, mille jooksul antakse õpilastele baasteadmised informaatikast ja programmeerimisest. Kursuse vältel küsiti õpilastelt läbivalt tagasisidet koostatud materjalide jõukohasuse ja kursuse meeldimise kohta. Lisaks keskenduti küsimustikus õpilaste üldisele suhtumisele programmeerimisse. Selle tulemusena täiendati tehtud praktikumide materjale. Selgus, et töö raames koostatud kursus oli parajalt jõukohane III kooliastme õpilastele õppimaks programmeerimist. Samuti selgus, et kursuse tulemusena langes oluliselt õpilaste arusaam sellest, et programmeerimine on keeruline.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts, Riin Saadjärv
Kaitsmise aasta
2023
 
PDF