Rattainfrastruktuuri mõju jalgratturite teekonna valikule Bolognas

Nimi
Merlin Raud
Kokkuvõte
Linnastumise ja keskkonnateadlikkuse suurenemise tõttu on säästvate liikumisviiside propageerimiseks kerkinud oluliseks teemaks. Jalgrattasõit on üks võimalus asendada linnades mootortransporti, kuid selleks on vaja muuta linna keskkond jalgratturile sobivamaks. Lõputöö eesmärk ongi uurida jalgratturi ruumilisi ja ajalisi mustreid ning uurida jalgratta infrastruktuuri mõju jalgratturi marsruudi valikule.
Selleks et koguda täpseid andmeid jalgratturite käitumisest ja eelistustest linnakeskkonnas kasutati Bologna linnas 6 kuu jooksul kogutud andmeid. Jalgrattasõitu kasutatakse transpordiviisina peamiselt lühikeste ja keskmiste pikkusega reisidel. Tulemustest selgus jalgratturite rutiin erinevatel perioodidel – tipptunnid tööpäeva hommikul ja õhtul ning madalama aktiivsusega perioodid nädalavahetustel. Üldjuhul eelistab jalgrattur hea rattainfrastruktuuriga tänavaid ja väldib tiheda liiklusega tänavaid. Äärelinnas eelistab jalgrattur suuremaid teid, mis viivad kesklinna poole, kesklinnas aga teid, mis väldivad vanalinna kitsaid tänavaid. Lõputöö tulemused toovad välja konkreetsete marsruudieelistuste tagamaid, mis aitavad leida võimalusi jalgratta infrastruktuuri parendamiseks parema ja turvalisema linnakeskkonna nimel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Rajesh Sharma, Flavio Bertini, Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF