AI eetika privaatsus- ja turvateadliku raamistiku jaoks

Nimi
Daria Korobenko
Kokkuvõte
Kuna tehisintellekt (AI) areneb ja toob rohkem kasu, siis kasvab ka üldine rahutus, mis on seotud AI-võimeliste süsteemide privaatsuse ja turvalisusega. Küsimus, kuidas saab tehisintellekti arengut kontrollida nii jurisdiktsiooni kui ka organisatsiooni tasandil, kerkib tänases diskursuses sagedamini kui kunagi varem. Kuigi valitsustasandil jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu poliitilisele kokkuleppele ELi tehisintellekti seaduse, maailma esimese tervikliku tehisintellekti seaduse kohta, on organisatsioonidel endiselt keeruline kohaneda kiiresti areneva tehisintellekti maastikuga ning neil puudub universaalne vahend oma tehisintellekti mudelite eraelu puutumatuse ja turvalisuse aspektide hindamiseks. Vastuseks sellele viidi läbi süstemaatiline kirjanduse läbivaatamine (SLR), mis hõlmas ajavahemikku 2020-2023 ja mille eesmärk oli kehtestada tehisintellekti eetika põhimõistete ühtne määratlus, pöörates erilist tähelepanu eraelu puutumatuse ja turvalisuse valdkondadele. Käesolevas uuringus sünteesitakse asjaomased teadmised, mis on saadud SLRi käigus, ning esitatakse tehisintellekti eetika eraelu puutumatust ja turvalisust arvestav raamistik, mille eesmärk on aidata mitmesuguseid sidusrühmi, sealhulgas organisatsioone, akadeemilisi asutusi ja valitsusasutusi, nii tehisintellekti süsteemide arendamisel kui ka kriitilisel hindamisel. Lisaks sellele tuuakse uuringus välja peamised probleemid ja väljakutsed seoses tehisintellekti privaatsuse ja turvalisusega ning visandatakse tulevaste uuringute võimalused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Anastasija Nikiforova, Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF