Tehisintellekti võimekus ja kasutus algajatele suunatud objektorienteeritud programmeerimise kursusel

Nimi
Joosep Kaimre
Kokkuvõte
Aastal 2022 toimus läbimurre tehisintellektil põhinevate juturobotite kasutuse osas tänu ChatGPT avalikustamisele. Üks tugevalt mõjutatud valdkond on informaatika ja selle õpetamine, arvestades erinevate juturobotite pädevust koodilahendusi genereerida. Teema uudsuse tõttu puudub konsensus ja üldine arusaam, kuidas üliõpilased kasutavad selliseid abivahendeid ja kui hästi suudavad need abivahendid lahendada erinevaid ülesandeid. Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kui hästi suudavad tehisarul põhinevad juturobotid lahendada kursusel “Objektorienteeritud programmeerimine” erinevaid ülesandeid ning mismoodi üliõpilased ise neid abivahendeid kasutavad. Selle tegemiseks lahendati ChatGPT ja Copilotiga kursuse kontrolltöö ja eksami ülesanded ning võrreldi nende tulemusi üliõpilaste tulemustega. Lisaks uuriti küsitlusega üliõpilaste tehisintellektil põhinevate juturobotite kasutust, keskendudes sagedusele, viisidele ja mõjule õppimisel. Selgus, et ChatGPT-3.5 tasuta versioon on hetkel veel keskmisest üliõpilasest kehvem ja Copilot on laias laastus sama võimekas kui keskmine üliõpilane. Siiski on mõlemad juturobotid piisavalt võimekad, et saada positiivne hinne. Üliõpilaste sõnul kasutavad nad juturoboteid põhiliselt programmeerimisülesandeid lahendades ning nõrgemad üliõpilased kasutavad neid rohkem kui võimekamad.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF