Turvariskide haldamine kaugjuhtimisel

Nimi
Nataliia Pabat
Kokkuvõte
Kaugjuhtimisega sõidutehnoloogia võimaldab inimoperaatorid füüsilisest sõidukist eraldada ja seejuures seda siiski tõhusalt eemalt juhtida, vähendades sõltuvust juhi füüsilisest olemasolust sõidukis. Kuna aga pidevalt keskendutakse selle protsessi ohutusele, võidakse turvariskidest mööda vaadata. Selle aruande peamine eesmärk on analüüsida kaugjuhtimissüsteemi (TDS) ja selles süsteemis kasutatavaid andmeid, viia läbi turvariskide haldamise hindamine ning pakkuda välja meetmeid ja lahendusi, et neid riske leevendada ja maandada.
Töö käigus uuriti ja anti ülevaade teoreetilisest kirjandusest, sealhulgas määratleti kirjanduse põhjal TDS-i detailne arhitektuur (varad ja nende seosed), defineeriti võimalikud turvariskid ja pakuti välja võimalikud vastumeetmed. Seejärel viidi läbi TDS-i ja teleoperatsiooni loomise protsessi üksikasjalik analüüs. Süsteemi varasid, ärivarasid ja ühendusi analüüsiti turvariskide haldamise lähenemisviisi ja ISSRM-diagrammi abil, et tuvastada turvariske, ohte ja haavatavusi. Lisaks määratleti turvanõuded ja -kontrollid, et leevendada tuvastatud turvariske.
Kinnitasime oma leiud ekspertide tagasiside ja ohuanalüüsi tööriista abil. Valideerimine aitab selgitada välja pakutud turvariskide haldamise strateegia teostatavust ja õigsust, mis on kinnitatud autotööstuse ohuanalüüsi tööriistaga ja heaks kiidetud teleoperatsiooni ja turvalisuse valdkonna ekspertide poolt.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius, Abasi-amefon Obot Affia
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF