Lahenduse keskkonna kasutajakogemus programmeerimise algkursusel

Nimi
Karro Soosaar
Kokkuvõte
Järjest enam õppeasutusi võtavad kasutusele veebipõhiseid lahendusi, mis peaksid lihtsustama õppetegevust. Alati ei pruugi need lahendused toimida nii, nagu ette nähtud. Selleks, et välja uurida millised on kasutajate tunded vastavate keskkondade osas, on vajalik uurida nende kasutajakogemust. Sellest tulenevalt on selle bakalaureusetöö eesmärk teada saada programmeerimise algkursusel kasutusel oleva Lahenduse keskkonna kasutajakogemuse tase ning tuvastada võimalusi keskkonna edasiseks arendamiseks kasutajakogemust arvesse võttes. Taseme hindamiseks viidi läbi küsitlus kursusel osalejate seas kolme kasutajakogemuse mõõtmiseks mõeldud instrumendiga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reelika Suviste, Merilin Säde
Kaitsmise aasta
2024
 
PDF