Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand olemasoleva: andmebaasi modelleerimine, süsteemi ja kasutusjuhtude analüüs

Organisatsiooni nimi
Estonian Literary Museum
Kokkuvõte
Analüütiline eeltöö andmemahuka kultuuripärandi teabekeskkonna Kreutzwaldi sajand tarkvara uuendamisele (Vt http://kreutzwald.kirmus.ee). Olemasolev andmemudel on loodud 2004.
aastal, kuid on dokumenteerimata. Pidevalt on arendatud mitmesuguseid lisafunktsioone. Töö tulemuseks oleks olemasoleva andmebasisüsteemi analüüs ja modelleerimine ning kasutusjuhtude (use case) kirjeldus.
Teretulnud on visioon süsteemi funktsionaalsuste parandamiseks ja arenduseks.
Lõputöö kaitsmise aasta
2016-2017
Juhendaja
Marlon Dumas
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus
Märksõnad
#analüüs #modelleerimine

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Marlon Dumas
Tel
E-mail
marlon.dumas@ut.ee