Kultuuriloolise veebi Kreutzwaldi sajand olemasoleva: andmebaasi modelleerimine, süsteemi ja kasutusjuhtude analüüs

Organization
Estonian Literary Museum
Abstract
Analüütiline eeltöö andmemahuka kultuuripärandi teabekeskkonna Kreutzwaldi sajand tarkvara uuendamisele (Vt http://kreutzwald.kirmus.ee). Olemasolev andmemudel on loodud 2004.
aastal, kuid on dokumenteerimata. Pidevalt on arendatud mitmesuguseid lisafunktsioone. Töö tulemuseks oleks olemasoleva andmebasisüsteemi analüüs ja modelleerimine ning kasutusjuhtude (use case) kirjeldus.
Teretulnud on visioon süsteemi funktsionaalsuste parandamiseks ja arenduseks.
Graduation Theses defence year
2016-2017
Supervisor
Marlon Dumas
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Level
Bachelor
Keywords
#analüüs #modelleerimine

Application of contact

 
Name
Marlon Dumas
Phone
E-mail
marlon.dumas@ut.ee