IT-turbe teadlikkus Eesti keskmise suurusega asutuse näitel

Organization
Eesti Kirjandusmuuseum
Abstract
Uurimuse fookuses on ühe keskmise suurusega asutuse töötajate IT-turbe teadlikkuse mõõtmine ja tulemuste analüüs.
Töö uurimisobjektiks on Eesti Kirjandusmuuseum (Tartu, Vanemuise 42), kus on sadakond töötajat.
Graduation Theses defence year
2017-2018
Supervisor
Siiri Pärkson
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#küsitlus #analüüs #statistika

Application of contact

 
Name
Siiri Pärkson
Phone
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Full Document
PDF document