Sõnatähenduste statistika

Organization
keeletehnoloogia õppetool
Abstract
Eesti keeles on sõnal 'ajama' seletussõnaraamatu andmeil 16 tähendust. Töö peakski välja selgitama mitmetähenduslike sõnade statistika sõnatähenduste ühestatud korpuse andmete põhjal. Töö juurde kuulub ka selle korpuse uuendamine.
Graduation Theses defence year
2017-2018
Supervisor
Heili Orav, Kadri Vare
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords

Application of contact

 
Name
Heili Orav
Phone
E-mail
heili.orav@ut.ee