Rakenduse programmeerimine

Organization
TÜ ATI
Abstract
Kui üliõpilasel on oma teema ja see eeldab mingi rakenduse programmeerimist, siis võin aidata uurida sellise teema sobivust lõputööks ja välja pakkuda juhendaja, kui ma ise ei ole pakutavas valdkonnas asjatundja.
Graduation Theses defence year
2017-2018
Supervisor
Ahti Peder
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor
Keywords

Application of contact

 
Name
Ahti Peder
Phone
E-mail
ahti.peder@ut.ee