IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus

Organization
Eesti Kirjandusmuuseum
Abstract
Lõputöö ülesanne on koostada Eesti Kirjandusmuuseumi (Tartu, Vanemuise 42)
IT valdkonna hetkeolukorra kirjeldus. Selleks peab tudeng:
•\ttutvuma dokumentatsiooniga;
•\ttutvuma asutuse infosüsteemi ja veebirakendustega;
•\tläbi viima intervjuud osakondade võtmeisikutega;
•\tkoostama tugevuste-nõrkuste ja riskide tabeli;
•\tkoostama jooniseid;
•\tkirjeldama ja analüüsima hetkeolukorda.
Graduation Theses defence year
2018-2019
Supervisor
• Siiri Pärkson, PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi IT-valdkonna juht; • ATI-poolne juhendaja on määramata
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#analüüs #infosüsteem #hetkeolukord #organisatsioon #riigiasutus #intervjuu #visualiseerimine

Application of contact

 
Name
Siiri Pärkson
Phone
E-mail
siiri.parkson@kirmus.ee
Full Document
PDF document