A systematic Review of Wireless Infrared Communication

Organization
Tartu Ülikool, Informaatika
Abstract
Viimaste aastakümnete jooksul on nõudlus juhtmevabade kommunikatsiooni süsteemide järele eksponentsiaalselt kasvanud. Nõudluse rahuldamiseks on alternatiivina senistele raadiosagedus-põhistele süsteemidele võimalik kasutada infrapunasagedusel põhinevaid juhtmevabasid süsteeme. Käesoleva bakalaureuse töö tulemusena valmis kirjalik ülevaa-de infrapuna kiirgusel põhinevatest kommunikatsiooni lahendustest ning materjalid Tartu Ülikooli õppeaine “Sissejuhatus juhtmevaba andmeside turvalisusse (LTAT.04.006)” infrapuna teemalisele loengule. Praktilise osana viidi läbi eelnevalt mainitud video-põhine loeng.
Graduation Theses defence year
2019-2020
Supervisor
Arnis Paršovs
Spoken language (s)
English
Requirements for candidates
Level
Bachelor
Keywords
#infrared #wireless communication #study materials

Application of contact

 
Name
Mihkel Kruusi
Phone
+37256260800
E-mail
mihkel.kruusi@gmail.com
Full Document
PDF document