Teema võetud - Linux forensics (jälgede ajamine) praktikumiharjutuste koostamine

Organization
Hajussüsteemide õppetool
Abstract
LTAT.06.002 Andmeturve kursuse viimane praktikumiteema on Linux operatsioonisüsteemist üles leida seal viimati tehtud tegevusi ja neid analüüsida. Olemasolev praktikum https://courses.cs.ut.ee/2021/turve/spring/Main/Praktikum15 on vananenud ning vajab sisulist ja tehnilist uuendamist. Lõputöö raames peaks tudeng analüüsima mida teistes sarnastes kursustes õpetatakse maailmas, lugema lisaks kirjandust ning koostama uue praktikumijuhendi, harjutused , virtuaalmasina ja testima seda 200 tudengiga ainekursusel.

Teema valimiseks kindlasti kontakteeruda Alo Peets alo.peets@ut.ee ja läbida sobivuse intervjuu ning saada kinnitus, et olen nõus teema teile määrama.
Graduation Theses defence year
2021-2022
Supervisor
Alo Peets
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Teema valimiseks kindlasti kontakteeruda Alo Peets alo.peets@ut.ee ja läbida sobivuse intervjuu ning saada kinnitus, et olen nõus teema teile määrama.
Level
Bachelor
Keywords
#Linux #forensics #õppematerjal

Application of contact

 
Name
Alo Peets
Phone
E-mail
alo.peets@ut.ee