Eestikeelsete tekstülesannete genereerija ja lahendaja

Organization
Keeletehnoloogia
Abstract
Matemaatikaõpikus olevaid tekstülesandeid oleme lahendanud kõik. Lõputöö ülesandeks on analüüsida õpikutes olevaid tekstülesandeid ning luua veebiprogramm, mis lubaks nii uusi eeskujudel põhinevaid tekstülesandeid genereerida kui ka etteantud tekstülesannet automaatselt lahendada, tagastades nii õige vastuse kui lahenduskäigu.
Graduation Theses defence year
2022-2023
Supervisor
Sven Aller
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#keeletehnoloogia

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee