Piltide kirjeldamine loomulikus eesti keeles (tekst, kõnesüntees vms)

Organisatsiooni nimi
Keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Erinevatel puhkudel on vajalik graafilist materjali kirjeldada loomulikus keeles, olgu väljundiks tekst, kõne, punktkiri vms. Töö ülesandeks on luua rakendus, mis kirjeldaks fotosid loomulikus eesti keeles, keskendudes nii üldmuljele (värvigamma, kompositsioon jne) kui ka detailidele (pildil olevad objektid ja nende asukohad jne). Täpsemalt piiritleb ülesannet töö autor.
Lõputöö kaitsmise aasta
2022-2023
Juhendaja
Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee