Piltide kirjeldamine loomulikus eesti keeles (tekst, kõnesüntees vms)

Organization
Keeletehnoloogia
Abstract
Erinevatel puhkudel on vajalik graafilist materjali kirjeldada loomulikus keeles, olgu väljundiks tekst, kõne, punktkiri vms. Töö ülesandeks on luua rakendus, mis kirjeldaks fotosid loomulikus eesti keeles, keskendudes nii üldmuljele (värvigamma, kompositsioon jne) kui ka detailidele (pildil olevad objektid ja nende asukohad jne). Täpsemalt piiritleb ülesannet töö autor.
Graduation Theses defence year
2022-2023
Supervisor
Sven Aller
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee