arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Piltide kirjeldamine loomulikus eesti keeles (tekst, kõnesüntees vms)
Organisatsiooni nimiKeeletehnoloogia
KokkuvõteErinevatel puhkudel on vajalik graafilist materjali kirjeldada loomulikus keeles, olgu väljundiks tekst, kõne, punktkiri vms. Töö ülesandeks on luua rakendus, mis kirjeldaks fotosid loomulikus eesti keeles, keskendudes nii üldmuljele (värvigamma, kompositsioon jne) kui ka detailidele (pildil olevad objektid ja nende asukohad jne). Täpsemalt piiritleb ülesannet töö autor.
Lõputöö kaitsmise aasta2022-2023
JuhendajaSven Aller
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad
Kandideerimise kontakt
Nimi Sven Aller
Tel
E-mail sven.aller@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee