Anonümiseerimise tehnikate rakendamine kakskeelsetele andmetele eesti-inglise või eesti-vene keelepaari näitel

Organization
Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskus
Abstract
Graduation Theses defence year
2022-2023
Supervisor
Silver Vapper, Kadri Vare ja Martin Luts
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Level
Bachelor
Keywords
#NLP

Application of contact

 
Name
Martin Luts
Phone
E-mail
martin.luts@eki.ee
Full Document
PDF document