VÕETUD - Valikvastustega testide haldus Google Drive -> Coursera, Moodle, jne formaatidesse teisendamine

Organisatsiooni nimi
Jaak Vilo
Kokkuvõte
Õppematerjalide halduse juures on oluline erinevate valikvastustega testide sooritamine jne.
Selleks on osaliselt standardeid. Kuid koostöises redigeerimises võiks olla lihtsamad formaadid, näiteks Coursera platvormil lihtne Word template (ka Google Docs). See laetakse süsteemi.

Moodles on teised lahendused.

Ülesanne: teha TÜ jaoks online teenus, kus saab laadida üles mõnda lihtsat koostöiselt arendatavat formaati nagu Word (ka Google Docs-ist); Excel (ka Google Docs'ist) ning tagastatakse vajalikus väljundformaadis tulem, mille saaks vatavatesse eri keskkondadesse laadida.

Seega - Üks lihtne sisend halduseks ja mitu erinevat väljundit veebist alla laaditavaks. Veebis host'ituna saaks seda kasutada paljud erinevad osapooled.
Lõputöö kaitsmise aasta
2023-2024
Juhendaja
Jaak Vilo
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Heas kvaliteedis veebi-põhise tarkvara loomine; lihtsad lahendused ja hea tulemus.
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#veebirakendus #analüüs #tarkvara

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Jaak Vilo
Tel
50 49 365
E-mail
vilo@ut.ee