VÕETUD - Valikvastustega testide haldus Google Drive -> Coursera, Moodle, jne formaatidesse teisendamine

Organization
Jaak Vilo
Abstract
Õppematerjalide halduse juures on oluline erinevate valikvastustega testide sooritamine jne.
Selleks on osaliselt standardeid. Kuid koostöises redigeerimises võiks olla lihtsamad formaadid, näiteks Coursera platvormil lihtne Word template (ka Google Docs). See laetakse süsteemi.

Moodles on teised lahendused.

Ülesanne: teha TÜ jaoks online teenus, kus saab laadida üles mõnda lihtsat koostöiselt arendatavat formaati nagu Word (ka Google Docs-ist); Excel (ka Google Docs'ist) ning tagastatakse vajalikus väljundformaadis tulem, mille saaks vatavatesse eri keskkondadesse laadida.

Seega - Üks lihtne sisend halduseks ja mitu erinevat väljundit veebist alla laaditavaks. Veebis host'ituna saaks seda kasutada paljud erinevad osapooled.
Graduation Theses defence year
2023-2024
Supervisor
Jaak Vilo
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Heas kvaliteedis veebi-põhise tarkvara loomine; lihtsad lahendused ja hea tulemus.
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#veebirakendus #analüüs #tarkvara

Application of contact

 
Name
Jaak Vilo
Phone
50 49 365
E-mail
vilo@ut.ee