Automaatsed meetodid verbide argumendistruktuuri määramiseks

Organisatsiooni nimi
EstNLTK
Kokkuvõte
Nimisõnafraasid on seotud verbidega erineval moel. Näiteks pole kõik tegevuse objektid osastavas käändes (rääkisin suurest tellimusest). Seetõttu on reeglipõhises faktieralduses ja lausete semantilisel tükeldamisel vaja verbide argumendistruktuuri. Neuromudelite kasutamine võimaldab seda teadmust implisiitselt õppida, aga see suurendab kvaliteetse tulemuse saavutamiseks vajalike treeningandmete hulka.

Kuna eestikeele süntaksianalüsaator on piisavalt täpne, siis saab automaatse süntaksianalüüsiga rikastatud Eestikeele koondkorpust kasutada verbifraaside statistiliseks analüüsiks ning läbi selle saada kätte erinevat informatsiooni verbide argumendistruktuuri kohta. Töö eesmärk on laiendada olemasolevaid meetodeid. Selleks saab olemasolevaid verbide kohta käivaid manuaalseid annotatsioone ning vajadusel töötada välja uusi märgedusülesandeid.
Lõputöö kaitsmise aasta
2023-2024
Juhendaja
Sven Laur
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Magister
Märksõnad

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Laur
Tel
E-mail
sven.laur@ut.ee