Automaatsed meetodid verbide argumendistruktuuri määramiseks

Organization
EstNLTK
Abstract
Nimisõnafraasid on seotud verbidega erineval moel. Näiteks pole kõik tegevuse objektid osastavas käändes (rääkisin suurest tellimusest). Seetõttu on reeglipõhises faktieralduses ja lausete semantilisel tükeldamisel vaja verbide argumendistruktuuri. Neuromudelite kasutamine võimaldab seda teadmust implisiitselt õppida, aga see suurendab kvaliteetse tulemuse saavutamiseks vajalike treeningandmete hulka.

Kuna eestikeele süntaksianalüsaator on piisavalt täpne, siis saab automaatse süntaksianalüüsiga rikastatud Eestikeele koondkorpust kasutada verbifraaside statistiliseks analüüsiks ning läbi selle saada kätte erinevat informatsiooni verbide argumendistruktuuri kohta. Töö eesmärk on laiendada olemasolevaid meetodeid. Selleks saab olemasolevaid verbide kohta käivaid manuaalseid annotatsioone ning vajadusel töötada välja uusi märgedusülesandeid.
Graduation Theses defence year
2023-2024
Supervisor
Sven Laur
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Masters
Keywords

Application of contact

 
Name
Sven Laur
Phone
E-mail
sven.laur@ut.ee