Eestikeelsete tekstülesannete genereerija ja lahendaja (broneeritud)

Organisatsiooni nimi
Keeletehnoloogia
Kokkuvõte
Matemaatikaõpikus olevaid tekstülesandeid oleme lahendanud kõik. Lõputöö ülesandeks on analüüsida õpikutes olevaid tekstülesandeid ning luua veebiprogramm, mis lubaks nii uusi eeskujudel põhinevaid tekstülesandeid genereerida kui ka etteantud tekstülesannet automaatselt lahendada, tagastades nii õige vastuse kui lahenduskäigu.
Lõputöö kaitsmise aasta
2023-2024
Juhendaja
Sven Aller
Suhtlemiskeel(ed)
eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase
Bakalaureus, Magister
Märksõnad
#keeletehnoloogia #tekstülesanded

Kandideerimise kontakt

 
Nimi
Sven Aller
Tel
E-mail
sven.aller@ut.ee