Eesti keele keeleressursse kasutavad mängud (broneeritud)

Organization
Keeletehnoloogia
Abstract
Aastakümnete jooksul on kogutud erinevat liiki digitaalseid keeleressursse eesti keele jaoks (http://keeleressursid.ee/et/keeleressursid). Nende baasil on valminud mitmesugust tarkvara (näiteks õigekirjakorrektor, kõnesüntesaator ja –tuvastaja jne). Sellised ressursid on ka sobiv materjal keelemängude vms tarvis: sõnastike abil saame automaatselt koostada ristsõnu, sõnaloendite ja mofroloogilise analüsaatori abil võime leida oma nime anagrammi, WordNet (mis sisaldab mõistete omavahelisi seoseid) saame luua arvutimängu Alias jne.
Töö eesmärk on eesti keeleressursside uurimine nende kasutamiseks keelemängude loomisel. Selleks tuleb valida või mõelda välja mäng või mängude grupp, mis oleks seotud keelega ning mis kas vajaks tingimata valminud keeleressursside tuge või mille puhul keeleressursside kasutamine annaks olulise panuse mängitavusele, mängu laiendamisele vms. Näiteid: http://prog.keeleressursid.ee/opimekaandeid/, http://prog.keeleressursid.ee/viipekeel/
Graduation Theses defence year
2023-2024
Supervisor
Sven Aller
Spoken language (s)
Estonian, English
Requirements for candidates
Level
Bachelor, Masters
Keywords
#keeletehnoloogia #keeleõpe

Application of contact

 
Name
Sven Aller
Phone
E-mail
sven.aller@ut.ee