Kooskõlatingimustest lähtuv märgendusvigade tuvastamine

Organization
EstNLTK
Abstract
Enamike faktieraldusmeetodite väljund peab olema kooskõlas lause süntaks ja morfoloogiaga. Näiteks geograafiline asukoht on enamasti kohafraasi alamosa ja mitmeosalise nimetuse osad saavad olla vaid loetud käänetes. Kuna eestikeele jaoks on olemas üsna täpne süntaksianalüüsi töövoog, siis saab olemasolevaid faktieraldusmeetodeid testida märgendamata koondkorpuse peal ning moodustada leitud ebakõladest täiendav treeningandmestik.
See lähenemine on unikaalne, sest nii on võimalik tuvastada harva esinevaid olulisi konstruktsioone ja reegleid, mida tavaline näitepõhine treenimine ei võimalda. Töö eesmärk on luua raamistik tüüpiliste ebakõlade tuvastamiseks nimeolemi tuvastamise näitel ning hinnata selle lähenemise efektiivsust.
Graduation Theses defence year
2023-2024
Supervisor
Sven Laur
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Level
Masters
Keywords

Application of contact

 
Name
Sven Laur
Phone
E-mail
sven.laur@ut.ee