VÕETUD - Raspberry Pi 5 testimine ja õppematerjalide uuendamine

Organization
Hajusssüsteemide õppetool
Abstract
28. sept 2023 tuli välja Raspberry Pi 5 versioon, oktoobris lubatakse Raspberry Pi OS järgmist versiooni. Oleks vaja, et keegi testiks Raspberry Pi 5 ühilduvust vanemate andurite, aktuaatorite, laadija jne. Ühtlasi võiks bakalureusetöö käigus testida ja uuendada olemsolevaid õppematerjale ja tuua välja Raspberry Pi 5 erisused kasutamisel võrreldes varasemate versioonidega. Lisaks on vaja koostada IoT näidisprojektide nimekiri ainesse Koolirobootika I. Teemale kandideerimiseks ja sobivuse hindamiseks tuleb saata lühike motivatsiooniskiri "Miks teie olete ideaalne kandidaat vastale bakalaureuse teemale" alo.peets@ut.ee

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

NB! Teemat ei soovita tudengile, kes soovib kindlasti lõputöö eest saada hinnet A. Teema raskusaste on pigem madal (IoT seadmega mängimine), mida tuleb seda kompenseerida suurema töömahu ja kvaliteetsema tulemiga (sisukama analüüsiga, leida innovaatiline lähenemine jne).

Sarnased näidistööd:
https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=69646
https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=74442
Graduation Theses defence year
2023-2024
Supervisor
Alo Peets
Spoken language (s)
Estonian
Requirements for candidates
Lõputöö peab olema kirjutatud eesti keeles, tudeng peab olema valmis katsetama erinevaid raspberry pi riist ja tarkvara versioone ning katsetuste põhjal kirjutama võrdleva analüüsi. Täiendavalt tuleb olla valmis lahendama ja koostama erinevaid näidisülesandeid ainele koolirobootika I ning uuendada erinevaid olemasolevaid õppematerjale. Tudeng peab olema Linux operatsioonisüsteemi ja pythoniga sõber.
Level
Bachelor
Keywords
#raspberry, #õppematerjal, #Linux, #analüüs

Application of contact

 
Name
Alo Peets
Phone
E-mail
alo.peets@ut.ee
See more
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/