Vidinapõhiste veebirakenduste interaktiivne andmevahetusmehhanism.

Nimi
Allar Tammik
Kokkuvõte
Tänasel veebimaastikul on kasvavaks trendiks veebilehtede vaheline sisu jagamine. Staatilise sisu asemel kasutatakse üha enam vidinaid. Vidinad on taaskasutatavad veebikomponendid, mis sisaldavad mingit konkreetset funktsionaalsust. Lihtsamad vidinad on enamasti olekuta. Keerukamad vidinad oskavad veebirakenduses omavahel suhelda, näiteks saates üksteisele sõnumeid. Nii saavad vidinad üksteist mõjutada ja seeläbi olla mashup’i laadse veebirakenduse ehitusklotsideks, määratledes selle oleku. Kuna vidinad on nõrgalt sidestunud komponendid, ei ole nad võimelised veebirakenduse olekut salvestama. Antud magistritöö pakub välja lahenduse veebirakenduse sees olevate vidinate vahetatud sõnumite jäädvustamiseks ja taasesitamiseks, võimaldades seeläbi veebirakenduse olekut salvestada ja sõpradega jagada. Lahendus baseerub jaoturipõhisel sõnumivahetusel, kasutades tehnoloogiana OpenAjax Hub raamistikku. See tähendab, et kõik ühes veebirakenduses olevad vidinad on jaoturiga ühenduses. Sõnumite salvestamiseks kasutatakse Wookie nimelist vidinamootorit, mis võimaldab luua olekuga vidinaid ja seda olekut ka salvestada. Magistritöö raames realiseeritakse iseseisev vidin, mis „sillana“ ühendab neid kaht tehnoloogiat. Sellest tulenevalt on realiseeritud vidina nimeks Wookie-OpenAjax Hub Bridge. Loodud vidin kuulab kõiki jaoturisse saadetud sõnumeid ja salvestab need andmebaasi. Kui sama vidina isend hiljem taaselustada, siis see vidin taasesitab kõik andmebaasi salvestatud sõnumid jaoturisse. 39 Realiseeritud vidina kasutamiseks luuakse väike näidisportaal, mille sees olevad vidinad omavahel sõnumeid vahetavad. Näidisportaal demonstreerib saadetud sõnumite salvestamist ja taasesitamist, ning ka oleku jagamist suhtlusvõrgustikuga Facebook.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF