Ülikiire äriprotsesside simulaator

Nimi
Madis Abel
Kokkuvõte
Äriprotsesside juhtimine on teatud hulk järjepidevalt korratavaid tegevusi alustades äriprotsessi analüüsist, millele järgneb modelleerimine, väljaarendamine, elluviimine ning jälgimine. Korrektne äriprotsesside juhtimine on aluseks efektiivsele ning produktiivsele ettevõttele ning võimaldab kiirelt muutuvas keskkonnas kohandada vastavalt ka ettevõtte äriprotsesse. Rutakalt, läbimõtlemata või –proovimata tehtud muudatused ettevõtte töövoo korralduses võivad halvemal juhul lõppeda veel ebaefektiivsemate tulemustega, mis põhjustavad oodatud kasu asemel hoopis kahju. Seetõttu on oluline tehtavaid muudatusi enne reaalset rakendamist põhjalikult analüüsida, mida omakorda saab teha läbi virtuaalse äriprotsesside simuleerimise. Protsesside simuleerimine on laialdaselt levinud metoodika katsetamaks kavandatavaid mudeleid ning analüüsimaks mõju erinevatele ettevõtte tulemuslikkuse näitajatele, mis tuleneb tehtud muudatustest. Käesoleval ajahetkel on olemas erinevaid äriprotsesside simuleerimise rakendusi nii teadusliku kallakuga kui ka kommertslahendusi nagu näiteks IBM Websphere Business Modeler, Savvion Process Modeler ja teised. Osutub aga, et olemasolevad rakendused on tihtipeale väga aeglased, nendega ei saa modelleerida või simuleerida keerukamaid äriprotsesse või need ei tule toime suuremahulisemate simulatsioonidega. Käesoleva magistritöö esimeses osas on räägitud üldiselt äriprotsesside juhtimisest, nende simuleerimisest ning olemasolevast tarkvarast. Seejärel esitletakse täiesti uut lahendust, kuidas ehitada äriprotsesside simulaator, mis toetab ka keerukamaid konstruktsioone äriprotsesside mudelite de facto esitusstandardist BPMN ning on kordi kiirem kui olemasolevad tasuliselt pakutavad simulatsioonitarkvarad. Kolmandas osas kirjeldatakse lähemalt loodud simulaatorit ja selle arhitektuuri ning viimases peatükis võrreldakse saavutatud tulemust eelpool nimetatud olemasolevate äriprotsesside simuleerimisrakendustega ja antakse ülevaade simulaatori jõudlusest üldiselt.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Luciano García-Bañuelos, Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF