Nimi
Indrek Ankur
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö käsitleb Vernier’ valguse andurit ja tutvustab selle kasutamise võimalusi LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga. Sissejuhatuseks annab ülevaate anduriga seotud nähtusest – valgusest ja valgusallikatest. Seejärel tutvustab andurit ennast, selle tööpõhimõtet ja võimalusi. Järgnevad juhendid anduri ühendamiseks ja programmeerimiseks NXTga. Lõpuks ka ülesanded, mis tutvustavad anduri kasutamise võimalusi. Ülesanded on erinevate raskusastmetega ning igaühest on pakutud ka keerulisem variant.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF