LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduv energiamõõdik

Nimi
Oliver Meus
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli tutvustada LEGO MINDSTORMS NXT robotiga kokku sobivat firma Mindsensors poolt toodetavat elektrienergia mõõdikut. Samuti luua mõned ülesanded, mida oleks võimalik lahendada kasutades antud energiamõõdikut koos NXT robotiga. Töös kirjeldati energiamõõdikut, tema tehnilisi omadusi, kasutusvõimalusi ja tööpõhimõtet. Samuti pöörati tähelepanu erinevatele asjaoludele, mida peab silmas pidama energiamõõdikut kasutades. Mõistmaks paremini, mida täpselt energiamõõdik mõõdab, selgitati lugejale elektrienergia tähtsamaid mõisteid, seoseid ja tunnuseid. Ülevaade tehti ka elektrienergia tootmisest, transportimisest ja kasutamisest. Lisaks teoreetilisele poolele valmis antud töö raames ka juhend energiamõõdiku kasutamiseks, selle ühendamiseks NXT juhtplokiga ning programmeerimiseks NXT-G keskkonnas. Lisaks valmisid töö ühe osana kolm ülesannet, mis on erinevate raskustasemetega ning mida on võimalik lahendada kasutades Mindsensors energiamõõdikut. Terve töö kirjutamisel toodi palju näiteid elust enesest ning illustreeriti väiteid mitmete joonistega, et teha uued teadmised võimalikult meeldejäävaks ning lihtsalt mõistetavaks ka nendele inimestele, kes varem antud valdkonnaga kokku puutunud ei ole. Kogu töö raames järgiti etteantud vormistusjuhendeid, et töö oleks kasutatav ühtse õppematerjaline üldhariduskoolides koos teiste sarnase eesmärgiga töödega.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF