LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduvad alalispinge ja alalisvoolu andurid

Nimi
Simo Peterson
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö peamine eesmärk on tutvustada LEGO MINDSTORMS NXT robootikakomplektiga ühilduvaid firma Vernier poolt toodetud elektrivoolu ja elektrilist pinget mõõtvaid andureid. Töö tulemusena valmis eestikeelne õppematerjal, mis tutvustab alalisvoolu ja alalispinget kui füüsikalisi suurusi ja õpetab kasutama Vernier elektrivoolu ja elektrilist pinget mõõtvaid andureid, et lahendada praktilisi ülesandeid. Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks nii juhendajatele kui ka õpilastele ja on kirjutatud rohkete selgitustega, et isegi antud valdkonnas vähe teadmisi omav inimene saaks mõttega lugedes aru, millest juttu on. Samuti valmisid töö käigus kolm erineva raskustasemega praktilist ülesannet, mida saab lahendada LEGO MINDSTORMS NXT komplekti ja elektrivoolu ning elektrilist pinget mõõtvate anduritega. Igale ülesandele on välja pakutud ka üks võimalik lahendus, mis on realiseeritud NXT 2.0 Programming keskkonnas. Ülesannete lahendusfailid asuvad tööga kaasas oleval CD-l, mille kohta saab täpsemalt lugeda lisast 1. Antud töö on sarnase struktuuriga teiste sellel aastal kirjutatud LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga ühilduvaid andureid tutvustavate lõputöödega. Nii moodustavad erinevate andurite kohta kirjutatud lõputööd õppematerjalide kogumiku, mida saab kasutada koolides. Käesolevat bakalaureusetööd on võimalik täiustada lisades kolmandasse peatükki erinevaid ülesandeid, mida saab lahendada kasutades LEGO MINDSTORMS NXT robootikakomplekti ja sellega ühilduvaid andureid. Põnevate ning keeruliste ülesannete loomiseks võib eeldada mitmete erinevate andurite korraga kasutamist ühe püstitatud probleemi lahendamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF