Infosüsteem materjalide haldamiseks RAJU keskusele

Nimi
Martin Suvorov
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua infosüsteem, mis haldaks RAJU keskuse poolt loodud LEGO MINDSTORMS NXT robotite ja neile mõeldud andurite õppematerjale ning töölehti. Materjalide loomine ja jagamine peaks olema võimalikult lihtne. Infosüsteemi kasutajateks on Kooliroboti projektiga liitunud koolid. Õpetaja staatuses kasutajad saavad tutvuda uute andurite ja nende võimalustega. Samuti saavad nad koostada uusi ülesandeid, mida on võimalik mugavalt jagada oma õpilastele. Lõputöö tekstiline osa esitab infosüsteemi analüüsi, kirjeldades erinevaid nõudeid, struktuuri ja ehitust. Viimane peatükk sisaldab süsteemi paigaldamisjuhendit. Süsteem ise on arendatud PHP keeles ja arendatud vabavaralise, väikse ja kiire CodeIgniter MVC (mudel-vaade-kontroller) raamistiku peale. Kasutajaliidese mugavamaks muutmiseks on kasutatud valdavalt JavaScripti teeki jQuery, vaid õppematerjalide üleslaadimisel tuli kasutada Uploadify pistikprogrammi, mis baseerub osaliselt Flash peal. Süsteem on sisuliselt valmis kasutamiseks, kuid enne selle kasutuselevõttu oleks kasulik lasta mõnel disaineril luua süsteemile sobiv kujundus, mis vastaks lehe sisule ja jätaks professionaalse mulje. Eelnevalt polnud sarnast süsteemi kasutuses ja programmerimist tuli alustada tühjalt kohalt. Samuti osutus mitmete pistikprogrammide integreerimine antud raamistikuga ootamatult keeruliseks, mistõttu tuli teha mitmeid kompromisse. Põhifunktsionaalsus on töökorras, kuid kahjuks jäi aega puudu põhjalikuks testimiseks. Seepärast soovitaks enne päriskasutajate lisamist läbi teha ka korralik testimise tsükkel. Järgmise sammuna tuleks tutvustada infosüsteemi koolidele ja suunata neid seda kasutama. Mida rohkem on süsteemis kasutajaid, seda rohkem loovad nad uusi materjale ja töölehti, mida teised kasutajad saavad uurida. Sellega aga tõuseb loodetavasti üldine robootika tase ja populaarsus.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems; Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF