Platvormi virtualiseerimine F2F Computing raamistikule

Nimi
Mati Vait
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö käsitleb platvormi virtualiseerimist F2F hajusarvutuste raamistikus. Töö käigus vaatan mitmeid virtualiseerimise võtteid nii platvormi kui võrguühenduste jaoks. Sõltuvalt kasutajast saab vaadata virtualiseeritud platvormi erinevatel abstraktsioonitasemetel lähtudes sellest, kas tegu on lõpprakenduse arendajaga või hoopis platvormi administraatoriga. Töö tulemusena valmis prototüüplahendus. Lisaks toon ära mitmeid ideid, kuidas saab platvormi virtualiseerimist F2F raamistikus teha.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ulrich Norbisrath PhD, Artjom Lind MSc
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF