LEGO INDSTORMS NXT ja Vernier vee voolukiiruse andur

Nimi
Signe Väikene
Kokkuvõte
LEGO MINDSTORMS NXT ja Vernier’ vee voolukiiruse andur Bakalaureusetöö Signe Väikene Abstrakt Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada materjal, mis aitaks kasutada Vernier’ vee voolukiiruse andurit õppetöös, ning koostada ülesandeid praktiliseks kasutamiseks. Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis tutvustatakse veele iseloomulikke omadusi. Antakse ülevaade vooluveega kaasnevatest muutustest looduses ja vee voolukiirust mõjutavatest teguritest. Teises peatükis tutvustatakse Vernier’ vee voolukiiruse anduri tööpõhimõtet. Antakse pikem ülevaade selle kasutamisest, tarkvara seadistamisest LEGO NXT Programming keskkonnas ja selle kasutamise võimalustest mõõtmiste tegemisel. Antakse lühike ülevaade anduri mõõtmisjärgsest hooldamisest ja ohutusnõuetest, mida tuleks jälgida anduriga veekogu ääres töötamisel. Kolmas peatükk koosneb erineva raskusastmega ülesannetest, mille eesmärgiks on kasutada kahes eelnevas peatükis omandatud teadmisi nende lahendamisel. Käesolev töö lisatakse Jaana Metsamaa magistritöö raames loodud õppematerjalile LEGO MINDSTORMS NXT kohta, mis on mõeldud kasutamiseks koolides nii õpetajatele kui ka õpilastele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems ja Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2011
 
PDF