Veebirakendused sissetulekute ja väljaminekute jälgimiseks

Nimi
Mihkel Murov
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö esimeses osas hinnati nelja Eesti turule suunatud veebirakendust isiklike sissetulekute ja väljaminekute jälgimiseks. Rakenduste juures hinnati registreerimist ja sisselogimist, kulu- ja tulukirjete käsitsi lisamist, pangaväljavõtete importimise tuge, andmete visuaalset esitust ja kasutusmugavust. Rakenduste omavahelise võrdluses kujunes välja järgmine paremusjärjestus: SEB Rahapäevik, Swedbank Rahaplaneerija, Perekonna Eelarve ja Rahakool. Pankade poolt pakutud rakenduste tugevateks külgedeks on turvalisus, automaatne tehingute lisamine ja kategoriseerimine ning tehingute visuaalne esitamine. Puudusteks on piirang, mis lubab kasutajaks registreerida ainult selle panga klientidel, ja teiste pangaväljavõtete importimise mitte võimaldamine. Sõltumatute rakenduste tugevateks külgedeks on piirangute puudumine kasutajaks registreerimisel ja erinevate pangaväljavõtete importimise tugi. Puudused on turvalisuse, tehingute lisamise ja kategoriseerimise, pangaväljavõtete importimise töökindluse ja rakenduse kasutusmugavuse osas. Töö teises osas otsiti uusi lahendusi olemasolevate rakenduste puuduste kõrvaldamiseks. Valminud prototüüprakendus asub aadressil https://cs.ut.ee/kte/ ja selle lähtekood on töö lisas. Käesoleva töö edasiarendusena võib prototüüprakenduses pakutuid lahendusi kasutada uue sissetulekuid ja väljaminekuid jälgiva rakenduse loomiseks või olemasolevate rakenduste parendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad